Podmínky registrace

Redakce „Běžeckého světa“ vážně stojí o názory, připomínky a náměty svých čtenářů.

Avšak požadujeme po svých čtenářích, kteří se registrují do diskuze k jednotlivým článkům či tématům, aby dodržovali základní zásady slušného chování. Vyhrazujeme si plné právo kontrolovat dodržování těchto zásad.

Každý rozumný člověk pochopí, že rasismus, reklama, vulgarity, příspěvky nevztahující se k tématu a další nepřístojnosti do plodné diskuze nepatří. Jde nám o úroveň debaty, není nám lhostejné, jak daná konkrétní debata probíhá.

Nejsme odpovědni za obsah příspěvků, všechny příspěvky vyjadřují názory a pohledy autora příspěvku. Jako provozovatelé webu máme právo smazat příspěvky, které nesouvisí s tématem či jinak porušují pravidla diskuze.

Svojí registrací souhlasí každý uživatel s těmito podmínkami registrace:

  • uživatel je povinen využívat všechny služby www.bezeckysvet.cz v souladu s dobrými mravy a se zákony České republiky
  • při vážném a opakovaném nevhodném chování a zakázaných aktivitách může dojít k smazání účtu a blokaci IP adresy uživatele
  • za nevhodné chování se především považuje (tapetování – zahlcení obrazovky textem, umísťování reklamy, klonování nicků, vulgární, hanlivé, zastrašující, nenávistné, sexuálně orientované projevy, porušování autorských práv, rozesílání spamu apod.)
  • vyplněním a odesláním registračního formuláře, každý registrovaný dává provozovateli webu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři pro marketingové účely provozovatele webu. Registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu redakce@bezeckysvet.cz
  • provozovatel webu prohlašuje, že podnikl všechna možná, tj. známá opatření, aby údaje uživatele zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku kterých tyto osoby získají přístup k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik, které pro něj vyplývají z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Děkujeme, že při diskuzích dodržujete pravidla slušného chování. Berte, prosím, ohled na ostatní. Nezapomínejte, že diskutujete s lidmi…